Human Design Centre

Kender du Human Design og ved du hvad centrene er? Og hvad de viser dig?

Der gemmer sig sindssyg meget værdifuld viden, både om dine superpowers, naturlige evner, følsomhed og læringspotentiale i de 9 centre BodyGraphen består af.

De 9 centre i vores Human Design chart fortæller os noget afgørende omkring, hvordan energien flyder naturligt i os og farves/påvirkes undervejs. De kan vise os enormt meget omkring vore iboende evner og naturlige måde at bruge dem på, samt vores største læringspotentialer og slumrende visdom.

Human Design er en kompleks forståelse af os mennesker, der består af både ældgamle systemer og moderne videnskab. Den del centrene stammer fra, er den Brahimistiske chakralære, hvor man operer med 9 i stedet for 7 centre.

Der er definerede eller udefinerede centre, og alt efter om de er det ene eller det andet, har de forskellige måder at fungerer på, og påvirker dig forskelligt. Vores definition er den del der er farvet på vores chart. Det er vores pålidelige del, hvor vi konsekvent fungerer på en bestemt måde. Når vi taler om centrene, er vores definerede centre vores pålidelige styrker eller superpowers og en konsistent måde at bearbejde energien på.

Human Design definerede centre

De udefinerede centre er ikke tomme og de er stadig en del af vores design. Det er ikke fordi du ikke har et center (eller en gate eller channel for den sags skyld) fordi det ikke er defineret i dit chart. Det der er udefineret fungerer bare lidt anderledes. Dine udefinerede centre viser dine “sårbare” steder. Det er her, hvor verden omkring dig i høj grad kan trænge ind, og du kan komme til at blive farvet eller ‘conditioned’ som man kalder det indenfor Human Design. Men det er også der, hvor den dybeste visdom gemmer sig, i form af vigtige læringer, da når du har levet dem, kan blive til kæmpe styrker i dit liv.

De 9 Human Design centre og deres egenskaber/opgave

De er inddelt i 5 forskellige kategorier:

1 manifestations center: Hals

2 pres centre: Hoved og Rod

3 bevidsthedscentre: Milt, Solar Plexus og Ajna

4 motor centre: Hjerte, Rod, Solar Plexus og Sacral

1 identitets center: G

Head: Mentalt pres og inspiration (spørgsmål, tvivl og forvirring). Dette center er et pres center og presset består i at forstå meningen med ting i verden. Det presser vores tanker end mod Ajna så de kan konceptualiseres og omdanne spørgsmål til formularer og meninger, undren til klarhed og indsigt, og forvirring til erkendelse og ideer. Dette pres er det man indenfor Human design kalder inspiration. Det er gennem dette center at vi enten opfatter livet som vågent og inspirerende, eller død kedeligt. Defineret hoved center: Ca 30% af befolkningen. Er der forbindelse mellem hoved og Ajna vil der være et konstant pres for at stille spørgsmål og besvare dem. At forstå og fatte ting. Udefineret hoved center: Ca 70% . Her er der ingen konsekvent måde at nedbryde information på. De søger inspirationen udenfor dem selv og drages ofte at stimulerende miljøer. De kan let blive fanget af at forsøge at løse problemer og udfordringer der ikke engang er deres egne, og de kan nemt komme til at overtage andres begejstring for ting, som måske ikke er spændende eller det rette for dem.

Ajna: Mental bevidsthed. Det fokuserer primært på research og konceptualisering. Det tager info fra Hoved og filtrerer og rationaliserer det, med det ultimative formål at forstå. Denne mentale bevidsthed dominerer den måde vi opfatter verden i dag. Vores hjerne måler og bearbejder informationer på en dualistisk måde – ”enten/eller”. En værdifuld tilgang for at få alle muligheder frem og belyst, men det er også det eneste den kan. Den kan ikke dømme hvilken af mulighederne der er den rette. Defineret Ajna center: 47% af befolkningen. Dem med defineret Ajna konseptualiserer på samme måde det meste af tiden, hvilket medfører en konsistent, pålidelig mental proces. De er ikke så lette at påvirke eller influere ved andres tilstedeværelse. Udefineret Ajna: 53% af befolkningen. Dem med åbent Ajna er empatiske og open minded. De har evnen til at kunne tilgå informationer eller situationer fra flere sider/vinkler. Det kan godt frustrere andre, da de kan være lidt tid om at træffe en beslutning, fordi der er SÅ mange forskellige måder at gribe det an på. Deres verden er ikke sort/hvid, men en million nuancer af grå.

Hals: Kommunikation og manifestation. Hals centerets primære funktion er at manifestere verbalt. At udtrykke gennem ord hvem vi er, hvad vi føler, tænker, hvad vi vil bidrage med, hvad vi har set og hørt og hvad vi kan gøre for at empower andre. Dets sekundære funktion er at manifestere som handling. Det er en central og vigtig del af Human Design. Hvis der skulle være et mål, så var det at få så meget energi som muligt til dette center, fordi det er indbegrebet af manifestation. Alt der søger en udtryksform eller en ”udgang” går gennem hals centeret. Det regulerer vores tale, handlinger og skrift, og vores måder at kommunikere med verden på. Defineret Hals center: ca. 72%. Det er en konsekvent måde at kommunikere på, bestemt af de centre der er koblet til det (Ajna, Solar Plexus, Hjerte, G, Sacral og Milt). Deres ord bærer vægt og autoritet og de taler på en måde der indgyder selvtillid. De har stærke meninger og har let ved at konvertere ord til handling. Udefineret Hals center: Ca 28% af befolkningen har åbent Hals center. De er ofte mega snakkesalige, kan komme til at afbryde og være over-talkers. De føler pres til altid at snakke/at blive hørt eller tiltrække opmærksomhed (hvilket er dette centers not-self theme, altså der hvor det ikke er i balance). De ved ikke at et åbent hals center naturligt tiltrækker opmærksomhed og hvis de venter, vil de blive inviteret til at tale. På denne måde sikrer de, at det de har at dele også bliver hørt.

Rod: Fysisk adrenaliseret pres. Stress er indenfor dette center blot et brændstof, der giver energi til visse biokemiske processer dybt i os, der gør os i stand til at mestre de situationer vi møder i livet og vedholde vores momentum for at komme fremad og udvikle os. Hvis vi ikke forstår dette centers mekanik, kan vi komme til at presse os selv for hårdt og det har fatale konsekvenser. Defineret Rod center: Ca 60%. De har en bestemt måde at bearbejde adrenalin og stress, og hvordan bestemmes af de kanaler der er aktive mellem dette center og Sacral. Er der ingen channels, vil de aktive gates op mod Sacral samt den gate der mangler, give et billede af, hvordan stresset bearbejdes. Er dette center defineret er man gisten der tænder en ild i andre og er eminente til at få folk og projekter skudt i gang. Udefineret Rod center: 40% af verdens befolkning. Dem med udefinerede Rod centre er modtagelig overfor andres stress og for at ØGE den. Da de ikke har konstant adgang til adrenalin via deres eget system, kan stress blive fodret til dem fra andre. De har svært ved at slappe af indtil opgaven er klaret, så en cyklus med stress, at skynde sig og blive ved og ved kan opstå.

Milt: Krops bevidsthed. Det er et af de tre bevidsthedscentre – det ældste af dem. Det er forbundet med vores mest primitive overlevelsesdrevne eksistentielle bevidsthed, og energien her er øjeblikkelig og instinktiv. Et af værktøjerne dette center bruger er frygt, som en måde at opnå viden om hvad der er godt for dig og hvad der ikke er. Gennem dette center lærer vi at overleve og trives. Ironisk nok er dette ”frygtbaserede” center også kilden til vores letsindighed, latter, spontanitet og mod. Defineret milt: 55% af befolkningen. Dem med lukket Milt center er designet til at være i nuet og træffe valg her og nu, da centeret giver øjeblikkelig intuitiv indsigt. Via instinkt, intuition og smag, afgør det hvad der er det rette for os og hvad der ikke er. Udefineret milt: 45% af befolkningen. De 7 primitive frygt vores Milt center rummer, kan med et udefineret Milt center let blive forstærket. Men udefineret Milt er man nødt til at møde disse frygt én efter én, for at blive frygtløs på en sund måde. Dem med udefineret Milt center har tendens til at tage andres frygt ind og enten spejle den tilbage, eller absorbere og forstørre den.

Solar Plexus: Spirit bevidsthed. Energisk set styrer dette center vores følelser og følsomheder, og dets funktion er at tillade os at opnå en følelse af emotionel klarhed og velbefindende. Dette center var én af dem der blev opgraderet i vores skifte til 9 centre. De måder, hvorpå følelsesmæssige og fysiske traumer behandles af kroppen, er indbyrdes forbundne. Derfor er Solar Plexus også centrum for afhængighed, hvad enten det drejer sig om mad, sex, stoffer eller alkohol. Vores følelsesmæssige energi svinger og strømmer som bølger i havet gennem dette center. Det er her, vi oplever følelsesmæssige polariteter: eufori og depression, lidenskab og smerte, skyld og tilgivelse. Gennem dette center lærer vi, hvordan vi kan håndtere vores følelser og oplevelser med målet værende klarhed. Defineret Solar Plexus: 53% af befolkningen. De der har dette center defineret, bærer emotionel energi med dem hele tiden og hvilke følelsesmæssige bølger de oplever, er bestemt af de definerede gates. De oplever deres følelser i bølger. Ligesom tidevandet, nogle dage er de rolige og blide, andre dage kommer bølgerne voldsomt (som ved en storm). Udefineret Solar Plexus: 47 % af befolkningen. Det udefinerede Solar Plexus absorberer og forstærker de følelser der er til stede i miljøet. Der er virkelig en udpræget mulighed for at blive påvirket og farvet gennem dette center, og det er virkelig sårbart overfor andres behov, humør og følelser. Målet er at lære omkring vores emotionelle energi og blive kloge på følelser gennem dette center. Med dette center åben er man empatisk og virkelig åben til at opleve andres følelser.

Ego (Hjerte center): Viljestyrke. Det primære fokus er at være energikilde for at omsætte ting til handling. Jo menere connected vi er til Spirit/universet jo mere energi har vi adgang til. Det skubber os fremad i livet og optanker vores hjertes ønsker med energi, så de kan manifesteres på fysisk plan. Mange helbredsproblemer vi oplever i dag hænger sammen med at vi forsøger at bevise vores værd. Ego centeret handler om værdi og selvværd. Om at vi føler vi har værdi for samfundet eller ej. Defineret Hjerte center: 37% af verdens befolkning. Med dette center defineret, kan man godt lide at have kontrol over sit liv og ens ressourcer. Man kan klare alt man sætter sig for pga den konstante energikilde. Der er en konstant adgang til viljestyrke. De kan godt lide at arbejde, men vil helst være deres egen chef, da de så kan mærke efter indeni, hvornår det er tid til arbejde og hvornår det er tid til hvile. Udefineret Hjerte: 63% af befolkningen. De har lidt sværere ved at motivere sig selv (get high) og har brug for andres energi til at komme i gang. De kan kæmpe med en følelse af hele tiden at skulle bevise deres værd. At arbejde hårdt for at få deres værdi anerkendt, fordi de er blevet påvirket udefra til at tro, at de kun har værdi hvis de udviser viljestyrke og konkurrence mentalitet, men det ligger ikke til dem. De kan mærke andres ego og afgøre hvem der har et sundt selvværd og hvem der ikke har. Og de kan genkende hvem der kan leve op til det løfte de giver og hvem der ikke kan.

Sacral: Poweren af fertiliet. Det er maskinummet for hele vores chart. En vital livskraft og energien der gør det muligt at udholde modstand og udfordringer og som giver energi til vores vækst og ekspansion. Energien til arbejde, bevægelse, udholdenhed, sex og reproduktion udspringer herfra. Dette center er designet til at respondere på livet og hvad det bliver spurgt om, ved at lave primitive lyde, der ikke udtrykkes gennem vores hals, men snarere vibrerer i vores mave. Disse lyde fortæller os, om vi kan lide det vi ser, hører eller bliver bedt om at gøre, og afslører også om vi har energien til at gennemføre det eller ej. Defineret Sacral center: 66% af jordens befolkning. Dem med dette center defineret, fødes som vogtere af en enorm power. De der har dette center defineret er skabt til 2 ting. At arbejde og hellige deres energi til det de er passionerede omkring. Og reproducere, sikre livet går videre. Derved ikke sagt at ALLE med lukket Sacral vil eller skal have børn, men der er ofte en mere udpræget lyst, eller en følelse af, at det er en del af deres livsformål. Udefineret Sacral center: 34% af befolkningen. Dem med udefinerede Sacral centre er ekstremt sårbare overfor energi niveauerne fra andre steder og mennesker, og kan nemt komme til at blive påvirket af denne her overordnede energi vibration alle dem med definerede centre skaber, og forsøge at leve op til det. De kører ofte på lånt energi og overanstrenger dem selv og brænder ud. Deres system er ikke skabt til at håndtere al den energi. At mærke deres egen energi og flow er vigtigt.

G: Kærlighed, identitet og retning. Det er gennem dette center (der også kaldes The Magnetic Monopole) at sjælen trækkes ind i kroppen. Denne magnet er designet til at tiltrække kærlighed og skønhed. Det tiltrækker alt det, der er vores (designet til os) og som det er meningen vi skal opleve gennem hele livet. Det regulerer vores formål og retning i livet. Som vores GPS: Den fortæller os HVEM vi er, HVOR vi er og imod HVAD i er guidet. Defineret G center: 57% af befolkningen. Dem med dette center defineret har en fikseret og pålidelig selvforståelse/identitet og kan have en følelse af at være elsket og elskværdige. De er mere sikre i deres kærlighed til dem selv, og vil derfor opleve at kunne elske andre uden at være afhængige af dem. De har en stærk følelse af formål og retning i livet og er konsistente i deres karakter. De har et stærkt indre kompas, og er virkelig drevet mod at være den bedste udgave af dem selv. Udefineret G center: 43% af verdens befolkning. Dem med udefineret G center har ikke nogen fikseret identitet. De blender ind og tilpasser sig alt efter hvor de er og hvem de er sammen med, og de kan i sandhed passe ind alle steder eller ingen steder. Over tid dukker der en form for identitet eller selvfølelse op, når de er i stabile forhold, der er støttende og de rette for dem. De er gode til at guide andre i deres retning i livet og se andres næste skridt.

Der er selvfølgelig meget mere til centrene, end jeg kan komme omkring her. Hvor mange der er defineret og hvor mange der er udefineret, hvilke, hvordan de er koblet sammen vi hvilke channels og hvordan det hele påvirkes også af din profil mm.

På modul 4 på min Human Design uddannelse arbejder vi med centrene. Du kan også læse mere om dem i min Human Design bog. Du kan se mere om den lige her: https://vickigylling.dk/vare/human-design-bog/

Eller min e-bog der gennemgår de 5 grundlæggende dele af Human Design: https://ezme.io/u/RY/R0bG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *