Human Design Linjer og Profiler

Linjerne og Profilerne er en virkelig vigtig og spændende del af Human Design og måske nok mit yndlings nørdeområde, hvis jeg skal vælge. De giver en dyb forståelse for, vores mest naturlige måde at være i verden på og interagere med andre. De viser grundlæggende træk ved vores personlighed og måden vi bedst spiller vores “rolle” på i dette liv. Hvis vi forestiller os livet er ét stort teaterstykke, vil de forskellige roller have forskellige udtryk, alt efter hvilken skuespiller der spiller dem. Det er hvad profilerne og linjerne er. Energimæssige og udtryksmæssige arketyper, der skaber en grundlæggende måde at være på.

Linjerne stammer fra I’Ching, en visdom fra Kina der er over 2500 år gammel, og som opererer helt ned på DNA niveau. Det består af 64 hexagrammer (der oversættes direkte til de 64 gates indenfor Human Design – mere om dem en anden gang) med 6 linjer i hver. Vores DNA består af 64 ‘codons’ med 6 grupper af aminosyrer pr codon. De bruges til at forstå vores genetiske aftryk og give mere specifikke detaljer omkring de karakteristika der udgør hver og én af os. Vores Profil og de 2 linjer de består af, er altså mere end bare personlige præferencer. Det er den vi mest naturligt er.

De 6 linjer

Linjerne giver en dyb forståelse for hver gate, og er nøglen til at forstå den store forskel der er på menneskers måde at leve deres liv på, er forståelsen for linjerne. Linjerne indgår i et trigram

Den nederste del af trigrammet (linje 1, 2 og 3) er en mere selvabsorberet proces. Den er meget personlig og med fokus på én selv. Der er ikke samme behov for social interaktion og de er dybt involveret i livet og deres egen udviklings proces.

I den øverste del af trigrammet ændrer de mekaniske processer karakter. Her er fokus rettet ud ad og der er et essentielt behov, for at dele socialt med andre. Her er fokus mennesket højeste potentiale og gaverne fra linjerne i det nederste trigram udbredes her.

Ra Uru Hu, grundlæggeren af Human Design, bruger et toetagers hus som model for at forstå linjerne og deres individuelle kvaliteter.

Linje 1 er fundamentet
Linje 2 er stuevinduet uden gardiner
Linje 3 er trappen op til første sal
Linje 4 er fundamentet af første sal
Linje 5 er det store tillukkede vindue på første sal
Linje 6 er taget på selve huset

Linje 1: The Investigator

De er drevet af nysgerrighed og af at forstå og skabe et stabilt fundament af viden. De udfordrer det der er usikkert og er drevet til at gøre det sikkert. Derfor vil de derfor ofte også skabe noget nyt, når de opdager, at det de har undersøgt ikke er fyldestgørende. De starter livet med at kigge mod autoriteter og bliver selv én senere i livet.

Linje 2. The Hermit

Alenetid er vigtigt for disse mennesker og det er her, hvor de virkelig mærker dem selv, deres indre sandhed og deres eget flow og rytme. De har naturlige iboende gaver, som andre ser og kalder ud, men kan ikke altid selv se, hvad der gør dem til noget særligt. De venter på rette mulighed for at opfylde deres livsformål og i mellemtiden danser de til deres egen melodi uden at opdage, den opmærksomhed der kommer fra andre. (du kan se lidt mere om denne linje her: https://youtu.be/KhUnPU_F2pk)

Linje 3: The Martyr

Denne linje er her for at lære at mestre livet på det fysiske plan. Den opdager og udvikler sig gennem en trial and error proces, hvor den ofte opdager hvad der ikke virker, før den til slut finder det der gør. Den har et grundlæggende tema omkring relationer og vil ofte være lidt foran andre, fordi livet simpelthen inviterer dem ud hele tiden, og de ikke kan undgå at opdage nye ting i den proces. Deres opdagelses proces er enormt værdifuld for alle andre, men de er nødt til at lære at leve med, at processen indebærer, hvad resten af samfundet vil karakterisere som en del fejl. Men der findes ikke fejl, kun læring. Du kan se lidt mere om den her: https://youtu.be/d6-azHsKn_c)

Linje 4: The Opportunist/networker

For dem er netværker nøgleordet. Relationer. Forbindelser. Det at dele og kunne skabe noget sammen. De er varme og sociale og har evnen til, at bringe mennesker sammen, for at udvikling kan ske og alles gaver og evner kan komme til gavn. Mennesker er det der er vigtigt i deres liv og ærlighed og loyalitet er afgørende, og de investerer en masse energi i deres netværker. De har brug for at trække sig tilbage, for at aflade og genoplade, og ærer de ikke det behov, kan de blive trætte af mennesker og miste deres mulighed for indflydelse.

Linje 5: The Heretic

Denne linje kommer med praktiske løsninger på andres udfordringer. De spiller en vigtig rolle i vores evolution og menneskelige udvikling, da de er her for at udbrede den viden, de evner og de opdagelser, der kommer fra det nederste trigram, til flere. De har kommunikative gaver og har evnen til at hjælpe “fremmede” (hvorimod 4’er linjen kun påvirker deres netværk). De er genstand for andres projektioner og forventninger om, at de kan komme og redde dagen.

Linje 6: The Role Model

Denne linje adskiller sig fra de andre, da den sidder på toppen af alle 5 andre og kan se hvad de er og kan, men samtidig kigger frem mod det næste. De er her for at vise os, hvordan vi lever som unikke indre styrede væsner, drevet frem af vores ønske om at skabe noget smukkere og være den bedste udgave af os vi kan være. De gennemgår en unik 3 del livsfase, hvor de de første 30 år ca. lever som 3’er linje, de næste 20 år lever mere tilbagetrukket og embodier den de virkelig er, og fra de er ca. 50 år træder de frem som rollemodellen.

Jeg har lavet en uddybende masterclass til til hver linje, hvor jeg folder den helt ud indenfor alle områder af livet og både kigger på, hvordan den spiller ind personligt, i relationer, arbejds-/karriemæssigt og hos børn med denne linje. Find dem her:

Vores profil består af 2 af linjerne (aldrig den samme og aldrig to på hinanden følgende tal). Hver rolle eller tema udleves forskelligt i vores profil, alt efter om det er vores bevidste eller ubevidste del den kommer fra.

Profiler

Der findes 12 forskellige profiler og de stammer fra de kommatal der fremgår af vores chart ud for henholdsvis vores Personlity sol og Design jord.

Der findes 12 profiler.

1/3: Investigator Martyr: Der er en fuldt ud personlig profil (begge linjer fra det nederste trigram) som handler om opdagelse og er personificeringen og fundamentet af det at være menneske. Opdagelse og embodiment er nøgleordene.

1/4: Investigator Opportunist: Det indadvendte opdagelses fokus og den sociale naturlige natur kobles sammen, og de personlige opdagelser kan udbredes til ens netværk. Opdagelse og relationer er nøgleordene.

2/4: Hermit opportunist: Her kobles de naturlige gaver i 2’er linjen, med den påvirkning og indflydelse de kan have på ens relationer. Der kan være en gnidning mellem de til tider 2 modsatrettede linjer (alene vs. social), men respekteres alenetiden, kan de være en stor forandrende kraft. Tillid og relationer er nøgleordene.

2/5: Hermit Heretic: En harmonisk profil da begge linjer er den anden i deres trigram. Der er en skærpet opmærksomhed på andres forventninger, da de er genstand for dobbelt projection. Hvis de tager imod de rette invitationer, kan de kaldes ud til storhed og virkelig redde dagen. Tillid og løsninger er nøgleordene.

3/5: Martyr Heretic: Begge linjer her handler om forandring og kan komme med unikke praktiske løsninger, der bunder i opdagelser og erfaring fra det virkelige liv. 5’er linjens frygt for at fejle, eller ikke kunne leve op til andres forventninger, kan godt trigges over 3’er linjens læringsproces der involverer “fejl”. Opdagelse og løsninger er nøgleordene.

3/6: Martyr Role Model: Dette er en harmonisk profil, da begge linjer er den øverste i hver deres trigram. Ydermere er den særlig, da 6’er linjen lever de første 30 år som 3’er linje, og den derved er dobbelt 3’er. Her kan opdagelse or trial and error processen lede til dyb embodiet visdom, der kan vises i et autentisk levet udtryk som rollemodellen, og vise en ny vej. Opdagelse og autenticitet er nøgleordene.

4/6: Opportunist Role Model: Denne profil er rent transpersonlig, da begge linjer ligger i det øverste trigram, men alligevel handler deres rolle om personlig skæbne og leve et unikt selvudtryk. De har potentialet for at blive vigtige og indflydelsesrige repræsentanter for, hvad det vil sige at leve bevidst liv. Autenticitet og dybe relationer er nøgleordene.

4/1: Opportunist Investigator: Denne profil er unik, da den er den eneste der tilhører den geometri der hedder Juxtaposition og har en fixeret skæbne. Dem med denne profil bevæger sig på deres egen livsbane uden at blive flyttet og andre der møder dem, vil enten skulle hoppe med på deres tog, eller relationen vil naturligt slutte. De er designet til at bruge 1’er linjens nysgerrige, undersøgende natur og derefter udbrede deres viden til deres relationer. Tillid, ærlighed, viden og relationer er nøgleordene her.

5/1: Heretic Investigator: Denne profil er den mest transpersonlige, med det højeste potentiale for at udbrede de nye perspektiver de bringer og gøre dem almindelige. De er her for at have mange møder med andre og de møder kan potentielt ændre både deres eget og andres liv. De har en forførende energi der inviterer til at andre forventer de kan løse deres problemer. Autoritet, viden og forventninger er nøgleordene.

5/2: Heretic Hermit: Mennesker med denne profil kaldes ofte ‘den modvillige helt’. 5’er linjen vil gerne hjælpe og leve op til andres forventninger om ønske om deres hjælp, men 2’er linjen er ikke bekendt med sine gaver – derfor er der en vis tøven/usikkerhed forbundet med at træde til. Der skal ofte mere til at kalde dem ud i livet og dele deres praktiske løsninger. Dobbelt projektion, tilbageholdenhed og heltedåd er nøgleordene.

6/2: Role Model Hermit: Denne profil er her for at vise alle, hvordan man lever autentisk, at opdage og indse vores unikke perfektion og ikke været styrende af udefrakommende autoriteter. De er idealister der søger det perfekte liv og for at vise, hvordan vi lever ifølge vores egen visdom. Autenticitet, perfektion og indre visdom og guidning er nøgleordene.

6/3: Role Model Martyr: Denne profil handler om overgange og forandring og kan være lidt kaotisk. 6’er linjens ønske om at stå lidt udenfor og observere, kan ikke så ofte opfyldes, da 3’er linjen hele tiden vil hive den ind i nye subjektive oplevelser. Men det kan gøre dem med denne profil til de allerviseste rollemodeller, da det vitterligt er embodiet læring, den udtrykker og lever. Opdagelse, overgange og embodiet visdom er nøgleordene.

Hvis du er nysgerrig på at dykke dybere i linjerne, profilerne og resten af det Human Design har at byde på, kan du læse mere om dem i min bog

.

Se mere og bestil den lige her: https://vickigylling.dk/vare/human-design-bog/

Eller hent min Gratis e-bog om de 5 grundlæggende dele af Human Design (inklusiv linjerne) her: https://ezme.io/u/RY/R0bG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *